Nejčastější dotazy – výpověď, odstoupení od smlouvy, e-shop a jiné.

Zde naleznete dotazy, které nelze zařadit do předchozích sekcí – jako jsou informace týkající se e-shopů nebo dotazy týkající se smlouvy.

Pravidla ABC jsou k dispozici při registraci nebo na uživatelském účtu „Moje ABC“ – na úvodní stránce. Všichni uživatelé portálu ABC jsou zavázáni tato pravidla dodržovat.

Obchodní podmínky jsou součástí písemné smlouvy (uvedené na druhé straně smlouvy). Platící uživatelé je také naleznou v účtu „Moje ABC“ – na úvodní stránce. Tyto podmínky upravují písemně uzavřený smluvní vztah mezi ABC a objednatelem placených služeb.

Dle bodu 5 obchodních podmínek lze smlouvu vypovědět.

Výpověď musí být doručena nejpozději dva měsíce před výročním dnem smlouvy. Výročním dnem smlouvy se rozumí den shodný s dnem spuštění služeb v každém následujícím roce.

Výpověď smlouvy se přijímá poštou doporučeným dopisem na adresu zákaznického centra - ABC Českého Hospodářství a.s., Senovážné nám. 8, 110 00  Praha 1.

V případě nevypovězení smlouvy písemnou formou minimálně dva měsíce před jejím ukončením zůstává smlouva v platnosti na další období (12 měsíců), a to opakovaně.